Hatar!

Jag hatar cancer! Hur började denna sjukdom existera?! När ska den sluta ta oskyldiga liv?!

Jag sänder all min energi till er och så försöker vi ta oss igenom detta ännu en gång.

Ta inte varandra för givet utan visa vilka som betyder för er!